Βιογραφικό

Κλινική εμπειρία

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ MD

Η κλινική εξάσκηση κατά τη διάρκεια της τελευταίας 10ετίας υπήρξε καθοριστική για την εξοικείωσή μου με τη διενέργεια πλήρους φυσικής εξέτασης, την εφαρμογή καθημερινών πρακτικών (όπως ζωτικά σημεία, αιμοληψίες, καθετηριασμοί, τοποθέτηση ρινο ή στοματογαστρικών σωλήνων αναρρόφησης, τοποθέτησης κεντρικών φλεβικών-αρτηριακών γραμμών, προσωρινών βηματοδοτών, και διασωλήνωσης ασθενούς καθώς και την ενεργή συμμετοχή στη διεκπεραίωση καθηκόντων, επειγόντων ή μη, κατά τη διάρκεια νοσοκομειακών εφημεριών.

Σεπτέμβριος 1996 – Απρίλιος 2015

31-10-2002 Απόκτηση διπλώματος Ιατρικής σχολής.

18-10-2005 Τρίμηνη εκπαίδευση στα επείγοντα Παθολογικά,
Χειρουργικά και Καρδιολογικά Ιατρεία Γ.Ν. Λαμίας.

19-10-2005 12 μήνη εκπαίδευση στο Κ.Υ. Μακρακώμης, Π.Ι. Σπερχειάδας.

01-05-2006 Υπεύθυνος Ιατρός Μονάδας Τεχνητού Νεφρού Γ.Ν Λαμίας (8 μήνες).

22-10-2007 Υπεύθυνος Ιατρός παθολογικού τομέα Ναυτικού Νοσοκομείου
Σαλαμίνας (6 μήνες).

16-05-2008 Ιατρός Α’ Καρδιολογικής Κλινικής Ναυτικού Νοσοκομείου
Αθηνών (6 μήνες).

12-01-2009 Ιατρός Α’ Παθολογικής Κλινικής Γ.Ν Ελευσίνας Θριάσιο (18 μήνες).

08-10-2010 Ιατρός Καρδιολογικής Κλινικής Γ.Ν. Ναυπλίου (10 μήνες).

20-08-2012 Ιατρός Α’ Καρδιολογικής κλινικής Γ.Ν. Νίκαιας Πειραιά (3 έτη).

23- 05 -2015 Απόκτηση τίτλου ιατρικής ειδικότητας στην «καρδιολογία».

01-06-2015 Καρδιολόγος , στην Κλινική « DOCTORS’ HOSPITAL».

25-06-2016 Ιδιωτικό Ιατρείο « Μιχαλακοπούλου 56, Αθήνα».

25-08-2016 Μέλος της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

• Επιστημονικός συνεργάτης Γ’ Καρδιολογικού τμήματος νοσοκομείου Ερρίκος Ντυνάν. (Τμημα επεμβατικής καρδιολογίας).

 • Βραβείο καλύτερου ερευνητικού πρωτοκόλου 2012 με θέμα «Ο προγνωστικός ρόλος της λιπονεκτίνης και της ρεζιστίνης σε ασθενείς με σταθερή στεφανιαία νόσο» από την ελληνική εταιρεία λιπιδιολογίας.
 • Απόκτηση διπλώματος ευρωπαϊκής πιστοποίησης «EACVI» για τη διαθωρακική υπερηχοκαρδιογραφία. ( ΤΤΕ ).
 • Διδακτορική διατριβή σε εξέλιξη στη Β’ Πανεπιστημιακή κλινική του «Αττικού νοσοκομείου» με θέμα : « Η προγνωστική αξία φλεγμονωδών δεικτών στη σταθερή στεφανιαία νόσο».
 • Έπαινος από την Ελληνική καρδιολογική εταιρεία 23/10/2014 για την εργασία με τίτλο ¨Συχνότητα και αντιμετώπιση – έκβαση επιπλοκών συνήθων διαγνωστικών και θεραπευτικών πράξεων κατά τη διάρκεια καρδιακού καθετηριασμού.
 • Ημερίδα καρδιολογικών κλινικών ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ με τίτλο ¨Αρτηριακή υπέρταση – σύγχρονη κλινική προσέγγιση ¨ 2008.
 • Ομάδα εργασίας κλινικής επιδημιολογίας και μεταβολικού συνδρόμου της Ελληνικής καρδιολογικής εταιρείας, εταιρείας αθηροσκλήρωσης και Ωνασείου καρδιοχειρουργικού κέντρου 2008.
 • 15ο επετειακό πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής παθολογίας 2009.
 • 30ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο 2009.
 • 31ο Πανελλήνιο Καρδιολογικό συνέδριο 2010.
 • 11ο Πανελλήνιο συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας 2010.
 • European Board for Accreditation in Cardiology 14th WSA/ICPES congress 2011.
 • Hellenic heart foundation 26th International meeting on Clinical Cardiology 2011.
 • 8ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο Καρδιολογίας 2012.
 • 8ο Ετήσιο Διεθνές Συνέδριο « Εξελίξεις και Προοπτικές στην Καρδιολογία » 2012.
 • Onassis Cardiac Surgery Center 14th International Symposium on Echocardiography 2013 «Ομιλητής, παρουσίαση Ανευρυσμάτων ανιούσας θωρακικής αορτής» 2013.
 • Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία, ομάδα εργασίας Ηχωκαρδιολογίας, «ηχωκαρδιολογία στην καθημέρα κλινική πράξη» 2013.
 • 8ο Συνέδριο Κλινικών καρδιαγγειακών Παθήσεων « Ομιλητής, Παρουσίαση περιστατικού αρτηριοκοιλιακής επικοινωνίας κατά την διενέργεια αριστερού καρδιακού καθετηριασμού».
 • Ομάδες Εργασίας Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας « Παρουσίαση περιστατικών και λήψη κλινικών αποφάσεων» 2013.
 • Heart failure 2014 in Athens.
 • Onassis Cardiac Surgery Center 15th Symposium on Echocardiography « Ομιλητής, Παρουσίαση ισχαιμικής ανεπάρκειας μιτροειδούς βαλβίδας». 
 • 15ο Πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής Παθολογίας 13-17 Οκτωβρίου 2009. Θέμα ¨ Έμφρακτο νεφρού σε δύο ασθενείς με κολπική μαρμαρυγή – μία σπάνια κλινική εκδήλωση¨.
 • 15ο Πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής Παθολογίας 13-17 Οκτωβρίου 2009. Θέμα ¨Περίπτωση νόσου ΚΙKUCHI-FUJIMOTO¨.
 • 15ο Πανελλήνιο συνέδριο εσωτερικής Παθολογίας 13-17 Οκτωβρίου 2009. Θέμα ¨Η συμβολή του Βιοχημικού ελέγχου του ασκιτικού υγρού και του ορού στην διαφορική διάγνωση του ασκίτη¨.
 • 3Ο Πανελλήνιο ψυχιατρικό συνέδριο 3-5 Ιουνίου 2011. Θέμα « Στρεσσογόνα γεγονότα και οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου.
 • 37o Πανελλήνιο ιατρικό συνέδριο Θέμα ¨Σπάνια περίπτωση μηνιγγίτιδας από gram + διπλόκοκκο Κocuria rosea ¨
 • Δημοσίευση στο περιοδικό «καρδία και αγγεία» Νοέμβριος 2013 με θέμα : «Ο ρόλος και η διαγνωστική ακρίβεια της καρδιακής ακρόασης στην σύγχρονη Ιατρική».
 • Δημοσίευση στο περιοδικό «καρδιά και αγγεία» Σεπτέμβριος 2013 με θέμα « Ασυνήθης αιτία δυσλειτουργίας μόνιμου βηματοδότη».
 • 15ο Πανελλήνιο συνέδριο καρδιακής ανεπάρκειας 02-2014 Θέμα ¨ Μελέτη της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλίας σε στεφανιαίους ασθενείς με τη μέθοδο AVPD¨.
 • 9ο Συνέδριο Κλινικών Καρδιαγγειακών Παθήσεων « Απώλεια σύλληψης επικαρδιακού μόνιμου βηματοδότη λόγω αύξησης ουδού σε ασθενή με μεταλλικές προσθετικές βαλβίδες μιτροειδούς και τριγλώχινας».
 • Δημοσίευση στο περιοδικό HJC 9-10/ 2014 «Υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια σύγχρονη προσέγγιση μετά από τις νέες κατευθυντήριες οδηγίες».
 • Δημοσίευση στο περιοδικό « καρδιά και αγγεία « Συχνές υποτροπές ηλεκτρικής θύελλας σε ασθενή με μόνιμο απινιδιστή, παρουσίαση της περίπτωσης και ανασκόπηση της βιβλιογραφίας».
Close Menu