Ηλεκτροκαρδιογράφημα

monitoring καρδιακού ρυθμού, οξυμετρία

Ηλεκτροκαρδιογράφημα

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ) αποτελεί μια ασφαλή και ανώδυνη διαγνωστική εξέταση.

Περιλαμβάνει την τοποθέτηση ηλεκτροδίων και ανάλυση ηλεκτρικών δυναμικών.

Τα ηλεκτρόδια αυτά καταγράφουν την ηλεκτρική δραστηριότητα της καρδίας.

Το ηλεκτροκαρδιογράφημα μπορεί να διαγνώσει π στεφανιαία νόσο, οξύ έμφραγμα  μυοκαρδίου , καρδιακές αρρυθμίες η ακόμα και δομικές ανωμαλίες της καρδίας. 

Το Ηλεκτροκαρδιογράφημα θεωρείται ένα πολύτιμο και ανατικατάστατο εργαλείο στη φαρέτρα ενός καρδιολόγου. 

Close Menu