Επεμβατική καρδιολογία - Ηλεκτροφυσιολογία

Επεμβατική καρδιολογία

Στεφανιογραφία - Αγγειοπλαστική - Βαλβίδοπάθειες

Με τον όρο επεμβατική καρδιολογία εννοούμε την αιματηρή προσπέλαση του ασθενούς μέσω καθετηριασμού μεγάλου κεντρικού αγγείου έχοντας σαν τελικό αποτέλεσμα την απεικόνιση των στεφανιαίων αγγείων, των καρδιακών κοιλοτήτων και  των μεγάλων αγγείων του θώρακα.

Αφορά :    

Η πιο συχνή  της εφαρμογή είναι για την διερεύνηση στεφανιαίας νόσου.

Ηλεκτροφυσιολογία

Αρρυθμίες - Βηματοδότες - Απινιδωτές

Ή ηλεκτροφυσιολογία  ασχολείται με την ηλεκτρική ανατομία της καρδιάς, δηλαδή με την μελέτη  παραγωγής ηλεκτρικών ερεθισμάτων από το μυοκαρδιακό κύτταρο. 

Η συγκεκριμένη επιστήμη δίνει λύση σε ασθενείς οι οποίοι παρουσιάζουν αρρυθμιολογικά  προβλήματα τα οποία δεν δύναται να αντιμετωπιστούν με τη συνήθη φαρμακευτική αγωγή ή παρουσιάζουν αντένδειξη σε αυτή.

Στην ηλεκτροφυσιολογία ο ιατρός μπορεί να προσεγγίσει συγκεκριμένα σημεία του μυοκαρδίου και στη συνέχεια  να καταστρέψει τις αρρυθμιογόνες εστίες που ευθύνονται για τις κλινικές ενοχλήσεις του ασθενή            . 

Close Menu