Κόστος Υπηρεσιών

  • Holter ρυθμού: 40€
  • Holter πίεσης: 40€
  • Triplex καρδιάς: 40€
  • Πλήρης καρδιολογικός έλεγχος (καρδιολογική εξέταση, ηλεκτροκαρδιογράφημα, Triplex καρδιάς, Δοκιμασία κοπώσεως, Αιματολογικός έλεγχος): 50€
  • Καρδιολογική εξέταση με ηλεκτροκαρδιογράφημα: 30€
  • Triplex καρδιάς κατ' οίκον: 120€

Μιχαλακοπούλου 56, Αθήνα

email:
aspyros11@gmail.com

Τηλ:
215-5454696

Κιν:
694-4766361

Close Menu