Υπερηχογράφημα καρδίας

triplex καρδιάς

Υπερηχογράφημα καρδίας

Το υπερηχογράφημα καρδιάς βασίζεται στην εκπομπή ήχων υψηλής συχνότητας.

Με τη συγκεκριμένη εξέταση μπορούμε να απεικονίσουμε και να αξιολογήσουμε με ακρίβεια τις καρδιακές κοιλότητες, τις καρδιακές βαλβίδες  και τα μεγάλα αγγεία του θώρακα.

Αποτελεί ασφαλή εξέταση καθώς δεν εκπέμπει ακτινοβολία. 

Close Menu